Kontakty +420 774 452 158
info @pivniweb.cz
Mirovická 1090/38
Kobylisy, 182 00 Praha

Operační program Praha - pól růstu ČR

V roce 2021 získala firma Peevo podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy WDF s.r.o. na projektu „Portál sdružující minipivovary provozovaných společností Peevo.“ v Praze za účelem poskytnutí webové aplikace zadavateli. Očekávaným výstupem je funkční webové prostředí, které umožní další růst firmy zadavatele.

Projekt „Portál sdružující minipivovary provozovaných společností Peevo, ID: 14334307“ je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2021 získala firma Peevo podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy ACCEDO Czech Republic Communications s.r.o. na projektu „Tvorby obsahu zpravodajského portálu o craftbeer a minipivovarech pro Peevo.“ v Praze za účelem poskytnutí obsahové složky webové prezentace zadavatele. Očekávaným výstupem je sada článků a dalšího obsahu, která bude marketingově propagovat činnosti zadavatele.

Projekt „Tvorba obsahu zpravodajského portálu o craftbeer a minipivovarech pro Peevo., ID: 14334351“ je spolufinancován Evropskou unií.