Naděje pro pěstování chmele: Projekt PRO CHMEL zjistil, jak optimalizovat zavlažování a zvýšit úrodu až o 40 procent

Český výzkumný projekt PRO CHMEL, spuštěný ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, Microsoftem a Chmelařským institutem, přinesl první výsledky po dvouletém sledování vlivu počasí na růst chmele. Vědci nyní zjistili, kolik vody chmelová rostlina potřebuje během sezony pro optimální růst. Chmelaři jsou nyní schopni predikovat, jak dlouho zůstane voda v půdě a kdy chmel začne usychat v důsledku předpovězených klimatických podmínek. Tyto poznatky jim umožňují lépe plánovat a optimalizovat zavlažování. Zkušenosti z letošního roku naznačují, že úprava strategie zavlažování na základě získaných dat vedla k výraznému zvýšení úrody na chmelnici v Chrášťanech, a to až o 40 procent.

Česká republika se pyšní tisíciletou tradicí a postavením jednoho ze světových lídrů v produkci chmele. Ročně se na rozloze přesahující 5 000 hektarů vypěstuje téměř 6 000 tun chmele. Více než 80% produkce zastává odrůda Žatecký poloraný červeňák s jemným aroma a charakteristickou chutí, známou zejména z plzeňského ležáku. Produkce českého chmele ale v posledních deseti letech výrazně kolísá, a to právě vlivem nestálosti počasí a nepravidelných srážek.

Do projektu PRO CHMEL je již dva roky aktivně zapojeno šest chmelnic na Žatecku. Tyto chmelnice byly pečlivě vybrány ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, Chmelařským institutem a Svazem pěstitelů chmele ČR s cílem pokrýt co nejširší spektrum půdních a klimatických podmínek, charakteristických pro oblast pěstování chmele na Žatecku. Odborníci na těchto lokalitách nainstalovali půdní sondy, meteostanice a časosběrné kamery. Během vegetačního období jsou na chmelnicích aktivní speciální senzory, známé jako „chmelové EKG“, připojené přímo k rostlinám chmele. Tyto zařízení průběžně monitorují klimatické podmínky a během vegetačního období snímají vliv vnějších faktorů na růst plodiny, která má klíčový význam pro chuť a vůni piva. V budoucnosti se plánuje, že technologické řešení, které vznikne v rámci tohoto projektu, bude k dispozici i pro další chmelaře v České republice.

„Na základě měření jsme zjistili, kolik chmel potřebuje vody v různých fázích svého růstu a jak se tato potřeba vyvíjí v průběhu sezony. Poprvé v historii tak víme, že chmel ve vegetačním období spotřebuje v průměru 2 litry vody denně pro každý stonek, což znamená denně 10-12 litrů vody na celou rostlinu. Vedle toho jsme zjistili, jak dlouho voda vydrží v půdě s ohledem na různé typy počasí i jak rychle se vsakuje do hlubších vrstev. To dává základ k tomu, aby chmelaři věděli, kolik vody musí na pole dodat, aby rostlina nepřestala prospívat, vysvětluje Ivan Tučník, vedoucí projektu PRO CHMEL z Plzeňského Prazdroje.

Všechna data získaná na chmelnicích jsou aktuálně centralizována v online databázi, která je přístupná všem účastnícím se pěstitelům. Tímto způsobem získávají přehled o počasí v průběhu posledních dvou let, zahrnující teplotu, srážky, vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, sluneční svit a další faktory. Databáze dále poskytuje informace o vlhkosti a teplotě půdy v různých hloubkách, stejně jako o přírůstku biomasy na chmelnici. Během vegetačního období mají pěstitelé také přístup k údajům o vlivu počasí na průtok živin v rostlině, změny tloušťky stonku a úrovně stresu rostliny. Tato komplexní data umožňují přizpůsobit péči o chmel a alespoň částečně reagovat na klimatickou změnu, která v posledních desetiletích výrazně negativně ovlivňuje tuto plodinu.

„Nyní máme změřeno, kolik vody potřeboval v chmel v posledních dvou sezónách. Bohužel stále přetrvává problém s nedostatkem vegetační vláhy především na Žatecku, které leží ve srážkovém stínu Krušných hor. Navíc mnozí chmelaři nemohou v některých sušších letech odebírat vodu z řek. Takže bude třeba zajistit efektivní využití nedostatkové vody tak, aby ji chmel dostal v potřebném objemu především v kritických obdobích vegetace,“ doplňuje Pavel Donner z Chmelařského institutu, který se na projektu podílí od samého začátku.

Poznatky z prvního roku měření projektu PRO CHMEL letos na jaře aplikoval Václav Burger, jeden ze zapojených pěstitelů z farmy LUPOFYT s. r. o., a díky získaným datům kompletně upravil závlahu na své chmelnici v Chrášťanech. „Sledovali jsme vývoj vlhkosti v půdě za loňský rok a zjistili jsme, že chmel nám úplně vyčerpal vodu zejména v hlubších vrstvách půdy. Tato voda se tam však nevrátila během celého podzimu, zimy a ani jara, protože srážky byly nedostatečné. Ze zkušeností víme, že vláha po dešti drží v půdě dlouho. Proto jsme se letos rozhodli upravit celou strategii zavlažování a začali jsme už v březnu. Půdu jsme tak výrazně nasytili vodou ještě před sezonou na jaře, kdy jí ještě máme dostatek. A vláha nám v půdě vydržela i v době, kdy ji chmel potřeboval,“ říká Václav Burger a dodává: „Díky tomu byl výnos na chmelnicích, kde jsme využili data z projektu PRO CHMEL, 2,1 tuny chmele na hektar, navíc ve výborné kvalitě, zatímco v minulých třech letech z těchto chmelnic činil pouze 1,1 – 1,4 tuny na hektar. Výnos našich nezavlažovaných chmelnic byl v tomto roce 1,45 t chmele z hektaru.“

Díky dvouletému měření vznikla rozsáhlá online databáze, která zároveň slouží jako základ k vývoji speciální aplikace, jež chmelařům pomůže s pěstováním tradiční pivovarnické plodiny. Kanadská společnost TensoAI nyní finišuje s vývojem závlahového modelu – „mozku“ celé připravované aplikace. „Pomocí velkého množství dat, které jsme shromáždili v průběhu dvou let měření, jsme zpracovali prediktivní model, který na základě naměřených údajů a analýzy historických faktů umí předpovědět výnos a kvalitu pěstovaného chmele. Jde o uživatelsky jednoduchý nástroj. Chmelaři zadají cílený výnos a kvalitu chmele a systém jim na základě množství srážek, předpovědi počasí, půdních podmínek a dosavadní závlahy předpoví, kolik vody je ještě potřeba na chmelnici dodat v následujícím období. Chceme tak pěstitelům poskytnout pomůcku, která bude nejen na špičkové technické úrovni, ale především užitečná,“ popisuje Ramen Dutta z TensoAI.

Na jaře příštího roku bude k online databázi a závlahovému modelu přidána také uživatelsky přívětivá aplikace, poskytující přístup všem účastnícím se pěstitelům. Zároveň se plánuje rozšíření účasti na projektu o další tuzemské farmáře, kteří získají přístup k aplikaci a tím budou schopni efektivněji řídit zavlažování na svých chmelnicích. Tato iniciativa má za cíl podporovat udržení kvality a výnosů v tuzemském chmelařství, které je třetím největším producentem chmele na světě.

Zdroj: tisková zpráva Plzeňského Prazdroje

Ondřej Hampl

Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 7, Plzeň