Podaří se pivovarníkům zapsat české pivo na seznam dědictví UNESCO?

Českomoravský svaz minipivovarů na své tiskové konferenci ústy svého prezidenta Michala Voldřicha oznámil, že spolu s Českým svazem pivovarů a sladoven usiluje o zapsání české pivní kultury na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Podle Voldřicha čeká nyní svaz náročný úkol. Je totiž nutné nejprve přesně definovat, co ona česká pivní kultura je. Pro tento úkol a vyplnění přihlášky tak sestavili radu odborníků s akademickým zázemím v oblastech historie, sociologie, etnologie a kulturologie, která se bude s pomocí ministerstva kultury a dalších příslušných institucí snažit sestavit definici českého pivního dědictví. Pokud vše půjde podle plánu měla být do konce příštího února podána oficiální národní přihláška a schválení ze strany UNESCO se očekává nejdříve v roce 2026.

„V únoru letošního roku podal Český svaz pivovarů a sladoven žádost o zapsaní pivní kultury v Jihočeském kraji na krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví a jsme velmi rádi, že Rada kraje návrhu v květnu vyhověla. O několik dní později se obdobný úspěch konal i v Plzeňském kraji, kde byla přihláška podána již minulý rok. Po úspěšném zapsání pivní kultury na krajské seznamy tak již nic nebrání pokusit se zapsat českou pivní kulturu na národní seznam nehmotného dědictví, ze kterého může Česká republika nominovat tento kulturní statek na světový seznam UNESCO,“ popisuje Michal Voldřich a dodává: „Jsme si vědomi toho, že definice české pivní kultury je pro zápis klíčová. Proto jsme společně vytvořili Radu pro zapsání české pivní kultury na seznam UNESCO, která je tvořena z odborníků se vztahem k pivovarnictví, kteří mají akademické zázemí v oborech historie, sociologie, etnologie a kulturologie, a kteří se chtějí aktivně podílet na projektu zápisu české pivní kultury mezi nemateriální kulturní statky a výhledově i na seznam UNESCO.“

Českomoravský svaz minipivovarů má v současné chvíli 163 členů, což je zhruba třetina z celkového počtu minipivovarů, kterých je nyní na českém trhu celkem 507. Na valné hromadě, která proběhla v březnu letošního roku, odsouhlasili členové Svazu změnu stanov a nyní může do Svazu vstoupit i pivovar, který má výstav 30 000 hl piva za rok, místo stávajících 10 000 hl piva za rok.

Výraznou a hlasitou podporu zapsání české pivní kultury na seznam světového dědictví UNESCO vyjádřili také světoví pivovarníci z Evropy i Ameriky, kteří od neděle 21. do úterý 23. května probírali v Praze budoucnost svého oboru v rámci pátého ročníku prestižní akce The Brewers of Europe Forum, kterou vůbec poprvé přivítala právě Česká republika, která se tak stala minimálně na tři dny centrem světa pivovarnictví.

Na seznam nehmotného kulturního dědictví se už v roce 2016 dostalo belgické pivo, respektive belgická pivní kultura. Držme si tedy palce, aby se to podařilo i našemu českému pivu, které je bezesporu nezbytnou součástí naší kultury a národní identity. Zápis české pivní kultury na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO a uznání významu českého piva a českého pivovarnictví by rozhodně pomohl i našemu turismu a celé ekonomice.

Aleš Hudský, Ondřej Hampl