Styly piva

Stolní

Není to každé pivo, které položíte na stůl :) Legislativní se tímto pojmem rozumí: pivo s extraktem původní mladiny do 6 % hmotnostních včetně. V laickém překladu to znamená, že každé pivo se stupňovitosti od 1,2 do 6 nazýváme stolním. Mnoho jich na trhu není, takže pokud na nějaké natrefíte, je to spíše vzácnost.